Pressklipp

Husbyggandet genom (kris)tiderna (Din bostadsrätt nr 4, 2022)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energiförbrukningen i flerfamiljshus kan halveras! (Allt om bostadsrätt nr 10, 2009)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bättre renovera än byta (Allt om bostadsrätt nr 10, 2009)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Tredje rutan spar på värmen (Allt om bostadsrätt nr 10, 2009)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Miljö och energi i flerbostadshus (VVS-Forum nr 9, 1997)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energisparandet - sunt eller osunt? (Byggfakta Hösten, 1997)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Självdrag ger sämre innemiljö och högre energianvändning (Planera Bygga Bo nr 5, 1997)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Välbyggda hus med rätt teknik (Husbyggaren nr 6, 2021)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Minska behovet av importerad el med effekt- och energireducerande åtgärder i småhus (Villa&Fritid nr 5, 2021)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Minska behovet av importerad el med effekt- och energireducerande åtgärder i småhus (Bygg & teknik nr 4, 2021)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bättre byggande fordrar tvärvetenskapliga kunskaper (Villa&Fritid nr 2, 2021)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Välbyggda hus med rätt teknik spar energi med högre komfort och mindre byggfelskostnaderOpublicerad, februari 2021)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bygg ditt hus för två tredjedelar av priset/Johan Markwall (Privata Affärer nr 11, 2020)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Passivhus - myter och fakta (Villa&Fritid nr 5, 2020)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bra ventilation (Villa&Fritid nr 2, 2020)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Väggventiler är en akilleshäl (Energi och Miljö nr 10, 2020)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bättre byggande fordrar tvärvetenskapliga kunskaper om klimat, byggteknik, innemiljö, ventilation och energi (SWESIAQ nyhetsbrev nr 75, 2020)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Myter & Fakta om Passivhus (Husbyggaren nr 4, 2020)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Ökad byggkvalitet till lägre kostnader med rätt teknik och oberoende konsulter (Husbyggaren nr 2, 2020)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Byggfel - som gjorts genom åren (Villa&Fritid nr 1, 2020)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

BYGG BÄTTRE BILLIGARE
(Innehållsförteckning), (Omslag), (Pressrelease)


Minus 30% ökar tillväxten (Samhällsbyggaren nr 3, 2019)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bättre och billigare bostäder! (Bygg & teknik nr 2, 2019)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Golvvärme ger högre kostnader och sämre komfort (Bygg & teknik nr 8, 2018)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Passivhusen är en utopiskt inriktad vidareutveckling av 0-energihusen (Gunnar W Bergman, 2018)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Glädjekalkyler om komfort och teknik i passivhus (Energi och Miljö nr 5, 2018)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energiprofessorn ifrågasätter snåla hus (Byggaren nr 8, 2017)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Professorn som ifrågasätter energisnåla hus (byggaren.se, 2017-11-21)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

För bättre byggande krävs rätt teknik och skärpt övervakning(Bygg & teknik nr 5, 2017)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bemötande av ”Risker med luftvärme och FT-ventilation”(Aktuella Byggen nr 3, 2017)
Debattinläggen/genmälena emanerar dessutom från artikeln Risker med luftvärme och FT-ventilation, (Bygg & teknik nr 5, 2011)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Professor: Bygg bättre och billigare bostäder genom att välja småhus (jarnbyggfarg.se, 2017-05-18)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Småbyggare på tur efter dyr förlikning i fasadmål?(Byggaren nr 7, 2016)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Tvärvetenskaplig energiforskning med uppföljning visar andra resultat än ogrundade mediauppgifter(Bygg & teknik nr 5, 2016)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Golvvärme motverkar energisparmål(Husbyggaren nr 3, 2016)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Serietillverkade hus bättre än passivhus(Energi och Miljö nr 3, 2016)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

En god innemiljö uppnås säkrast med bland annat frånluftsventilation!(Aktuella Byggen nr 2, 2016)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Halverad energianvändning i bostäder möjlig med beprövad och lättskött teknik!(Aktuella Byggen nr 1, 2016)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Velbygde serieproduserte hus uten luftvarme og tykkisolering er best(Norsk VVS nr 11, 2015)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Golvvärme ger högre kostnader och sämre komfort(Energimagasinet nr 6, 2015)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Passivhusen fungerar bara i teorin och fantasin – men inte i verkligheten(Bygg & teknik nr 8, 2015)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Oväntat hög energianvändning i nya småhus och passivhus(Samhöllsbyggaren nr 5, 2015)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Serieproducerade småhus bättre än passivhus(Energimagasinet nr 4, 2015)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energianvändning och innemiljö i småhus byggda på 2000-talet eller tidigare(Bygg & teknik nr 5, 2015)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Varför bygga dyrt och energisnålt utan besparing?(Aktuella Byggen nr 4, 2015)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Varför svårt att spara energi i småhus trots att det går?(Pressrelease, C Harrysson & G Welander, Örebro Universitet och Karolinska Institutet nov. 2014)
Hela rapporten
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Luftvärme.Teori och praktik - En historiebeskrivning.(Runo Ahnland, Västerås 1996)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Hur man bygger mer energieffektiva och komfortabla småhusgrunder med känd teknik(Bygg & teknik nr 8, 2014)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Förväntade energivinster uteblir ofta(Energimagasinet nr 3, 2014)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Varför så svårt spara energi i småhus?(Bygg & teknik nr 2, 2014)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Minska lättsinnigt experimenterande i byggsektorn(Energimagasinet nr 7, 2013)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Minska lättsinnigt experimenterande i byggsektorn!(Byggvälden, 8 oktober 2013)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Fönsters inverkan på innemiljön samt effekt och energibehovet(Bygg & teknik nr 8, 2013)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Lärdomar från några ”energiprojekt” under 40 år(Bygg & teknik nr 5, 2013)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Samordning över skrågränserna ger hus och grunder med högre kvalitet(Bygg & teknik nr 8, 2012)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Fokusera energisparandet på de befintliga husen!(Bygg & teknik nr 5, 2012)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Öka energisparandet i nya småhus!(Bygg & teknik nr 5, 2012)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Fönster ska vara vackra, energisnåla och skapa komfort (Energimagasinet nr 3, 2012)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Sex myter om passivhus (Energimagasinet nr 1, 2012)
Replik, (Energimagasinet nr 3, 2012)
Kommentar (Energimagasinet nr 4, 2012)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Passivhus - samhällsnytta och boendekvalitet?(Bygg & teknik nr 2, 2012)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Stoppa enstegstätade putsfasader på träregelstomme! (Bygg & teknik nr 2, 2012)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Passivhus - samhällsnytta och boendekvalitet? (Bygg & teknik nr 2, 2012)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Passivhusens innemiljö - en hälsofara? (VVS-Forum temanummer ventilation oktober 2011)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Fönstrens inverkan på byggnaders energibalans och innemiljö (Bygg & teknik nr 8, 2011)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bättre golv och grunder i källarlösa småhus (Kort version publicerad på 4 My Home, 2011)
Hela artikeln
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Passivhus obetydligt bättre (Norsk VVS nr 7, 2011)
Artikeln återges med tillåtelse från Norsk VVS
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)


Risker med luftvärme och FT-ventilation (Bygg & teknik nr 5, 2011)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras! (Bygg & teknik nr 2, 2011)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Vanliga problem med golv och grunder i småhus (Bygg & teknik nr 8, 2010)
Replik (Bygg & teknik nr 5, 2011)
Kommentar (Bygg & teknik nr 5, 2011)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Dags att dränera? (Vi i Villa april, 2010)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energianvändning och innemiljö i flerbostadshus (Energi och Miljö nr 3 & 4, 2010)
Genmäle och debatt (Energi och Miljö nr 6, 2010)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras! (Samhällsbyggaren nr 2, 2010)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Husdoktorns recept för ett friskt hus (Vi i Villa januari, 2010)
Tak och vind
Källare och grund
Fasad, dörrar och fönster
Våtrum
Ventilation
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Variationer i energianvändning och innemiljökvalitet hos flerbostadshus med olika tekniska lösningar (Bygg & teknik nr 2, 2010)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Reflektioner kring energieffektiva småhus (Energimagasinet nr 6, 2009)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Debatt Passivhus eller Lågenergihus?
Byggbranschen är passiv till passivhusteknik/Hans Eek, Anders Nygren(Fastighetshjälpen nr 2, 2009)
Vi bygger dåligt i Sverige/Anna Joelsson, Anders Nygren(Fastighetshjälpen nr 2, 2009)
Passivhus eller lågenergihus?/Christer Harrysson(Fastighetshjälpen nr 3, 2009)
Lågenergihus eller passivhus?/Hans Eek(Fastighetshjälpen nr 4, 2009)
Kritik med bumerangeffekt/Christer Harrysson(Fastighetshjälpen nr 1, 2010)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energiförbrukningen i flerfamiljshus kan halveras! (Allt om bostadsrätt nr 10, 2009)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bättre renovera än byta (Allt om bostadsrätt nr 10, 2009)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Tredje rutan spar på värmen (Allt om bostadsrätt nr 10, 2009)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Bättre golv och grunder i källarlösa småhus genom ökat systemtänkande (Bygg & teknik nr 8, 2008)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Passivhus kräver aktiva byggare och brukare (Bygg & teknik nr 6, 2008)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Klimatsmarta flerbostadshus och energismarta hyresgäster kan tillsammans spara 50% energi (Bygg & teknik nr 3, 2008)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Helhetssyn och beprövade lösningar ger lågt energibehov och bättre innemiljö i småhus (Bygg & teknik nr 8, 2007
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Helhetssyn sänker kostnad och ger bättre innemiljö(Husbyggaren nr 6, 2006)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Byggbranchens behov av förnyelse - en väg till småhus med lägre livscykelkostnader (Bygg & teknik nr 5, 2006)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Byggande med kunskap och moral (Pressrelease, 2'dra uppl.)
(Innehållsförteckning), (Omslag), (Pressrelease 1'a uppl.)


Husdoktorn går ronden (Pressrelease, 2006)
(Innehållsförteckning), (Omslag), (Pressrelease)


"Husdoktor" ger tips om billigare energi (Byggindustrin nr 35, 1999)


Energieffektiva värmesystem i småhus (Bygg & teknik nr 4, 2002)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)


Christer Harrysson - Van att kämpa i motvind (Byggfakta Projektnytt nr 5, 2004)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Installationstalet: Ökad helhetssyn ger bättre, billigare och energieffektivare lösningar (VVS-Forum nr 3, 2004)

Många olyckliga missar vid montage av färdighus (VVS-Forum nr 5, 2004)

Rätt teknisk lösning spar 30% energi med god innemiljö (Väg- och vattenbyggaren nr 5, 2004)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Byggnadsutformning och värmekapacitet (Bygg & teknik nr 5, 2004)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Byggnadsutformning och värmekapacitet - Praktisk vägledning (SBUF informerar nr 27, 2004)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energieffektiva golvärmekonstruktioner kräver såväl minskad värmetröghet som ökad isolering(Bygg & teknik nr 4, 2000)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Miljö och energi i flerbostadshus (VVS-Forum nr 9, 1997)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Energisparandet - sunt eller osunt? (Byggfakta Hösten, 1997)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Självdrag ger sämre innemiljö och högre energianvändning (Planera Bygga Bo nr 5, 1997)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Debatt om luftvärme och "kortsluten" ventilation(VVS-Forum nr 4, 1992)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Luftvärme bra i teorin - krånglig i praktiken(VVS-Forum nr 4, 1992)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)

Problem med luftburen värme(VVS-Forum nr 9, 1991)
(OBS Filformat PDF. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att läsa denna artikel! OBS)