Pressrelease

 

”Byggande med kunskap och moral”

Kritisk granskning av Sveriges sjuka hus

 

För sju år sedan skrev tretton oberoende experter en debattbok med titeln Byggande med kunskap och moral, som på ett inträngande sätt granskar frågor om sjuka hus, miljögifter och forskningsetik.

Boken blev, precis som författarna hade hoppats, oerhört debatterad och ifrågasatt. De hade trampat på ömma tår och fick i ampra ordalag veta att de gett sig in på ”helig mark” när de försökte bana väg mot ett ekonomiskt och mindre riskfyllt byggande, en väg som gick genom en snårskog av byråkrati, fiffel och halvsanningar.

Deras bok avslöjade på ett obarmhärtigt sätt att delar av den svenska husmarknaden är infekterad, inte bara av fukt och mögel utan också av fusk och mygel.

 

Bokens redaktör var Arne Cajdert, tekn dr och då universitetslektor vid Örebro universitet. I arbetsgruppen för boken ingick, förutom Cajdert, vet med dr Tony Kronevi, Stockholm – föregångsman i debatten om sjuka hus – samt civilingenjör Hans Lönn, Stockholm och professor Christer Harrysson, Falkenberg.

 

- Situationen har inte förbättrats, snarare tvärtom. Därför är boken lika aktuell idag som vid utgivningstillfället, säger Christer Harrysson, som sedan 2004 är professor i byggteknik vid Örebro universitet.

 

Boken har använts som kunskapskälla i flera rättsfall. Inläggen från Kronevi och Lönn var till exempel tungt vägande vid domstolens bedömning av ”fallet” Marie-Louise Lagerlund, som kämpade i flera år för att få rätt mot sin hyresvärd Sollentuna hem. Hon hävdade att fukten och möglet i hennes boendemiljö orsakat hennes sjukdom – överkänslighet och allergier – och fick rätt i Miljödomstolen, som dömde efter den så kallade försiktighetsprincipen i Miljöbalken. Miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd.

 

I ett annat rättsfall heter de inblandade parterna Sophia Salenius, f d hyresgäst i det fashionabla bostadsområdet Gåshaga Brygga på Lidingö och vd för medicinföretaget RegPoint, samt bostadsjätten NCC. Familjen Salenius började må dåligt ganska snart efter inflyttningen. Missfärgad hud, näsblod och astma blev en del av vardagen. Vid markundersökningar påvisades cancerframkallande ämnen s k PAH:ar, som låg 55 gånger högre än Naturvårdsverkets riktvärden. När familjen tvingades flytta upphörde de akuta besvären. Idag har ytterligare familjer drabbats av liknande symptom.

 

NCC avvisade alla påståenden om att den giftbemängda marken i Gåshaga skulle utgöra en fara för de boendes hälsa. En förundersökning inleddes, men lades ner i december 2007 med motivering att åklagaren inte kunde styrka att något brott är begånget. NCC:s presschef Ulf Thorné säger till Svenska Dagbladet att ”det finns ingen hälsorisk förknippad med att bo i området.” Nu har man fått fram bevis på att NCC inte sanerade marken under bostäderna innan man började bygga dem. Trots att det var en förutsättning för att detaljplanen godkändes och bygglovet kunde utfärdas.

 

Detta är ett par av många exempel, som visar att bokens författare var före sin tid när de redovisade olika problem inom bostadsbyggande. Många av profetiorna i boken har besannats. Det finns kunskap för att bygga hälsosamma hus, men den används inte. I stället ökar byggfusk och byggskador hela tiden. Och skadorna på de boendes hälsa med dem.

 

Harrysson har granskat ett stort antal bostadshus i sin hemstad Falkenberg. Många är angripna av fukt och mögel.

-I den kustnära stadsdelen Hjortsberg finns nog inte ett enda hus utan fukt i grunden. Många har även fuktskador i taket. Det är inte svårt att hitta hus med ruttna fönsterkarmar och rutten träpanel. Även i en annan stadsdel med tämligen nya småhus finns tydliga problem. Ett av småhusen, salufört med ett utgångspris på 1,4 miljoner kronor, krävde reparationer för 300.000 kronor.

 

-Jag har i flera fall varit högstbjudande på hus till salu, men inte fått köpa eftersom jag vid mina besiktningar funnit många fel som behöver åtgärdas. Mäklarna vill hellre sälja till orutinerade spekulanter, som ”måste bestämma sig snabbt, annars säljs det till annan spekulant”, än till någon som gjort en noggrann besiktning av huset, säger han.

-Många husköpare har inte en aning om att det är de (och inte mäklaren) som har en undersökningsplikt, vilken är väsentligt större än säljarens upplysningsplikt.

Därför är det också oerhört viktigt att välja en seriös, opartisk besiktningsman, som inte är knuten varken till mäklaren eller säljaren.

 

Christer Harrysson anser att det går att sänka byggkostnaderna med 30 procent. Valet av rätt teknisk lösning – element i stället för golv- eller luftvärme, det sistnämnda också en hälsofråga – kan sänka energikostnaden med lika hög procentsats, 30 procent.

 

=====================================================  

Boken Byggande med kunskap och moral  kan beställas på Christer Harryssons hemsida : http://home.swipnet.se/byggochenergiteknik. På hemsidan får du också råd om hur Du skall hantera olika frågor i samband med nybyggnation eller köp av begagnat hus.