Innehållsförteckning

 

Tore Frängsmyr

Filosofen vid helvetets portar

9

Tony Kronevi

Lär av det förflutna

17

Lennart Olsson

Alla borde vi bli lite mer filosofiska,

27

tänka efter vad vi sysslar med

Lennart Wetterstad

Sveriges tekniska tidskriftens oförmåga

39

att ta till sig artiklar

Hans Lönn

Märkligt om termostater

49

Tony Kronevi

Inbillning, "tillitsbristsjukdom"

55

eller kemisk förgiftning?

HansLönn

Paradigmskifte för byggbranschen

77

Arne Caidert

BO 92 - ett slag i luften?

89

Christer Harrysson

Innemiljö och energianvändning i småhus

97

Stefan Petersson

Analys av konventionella radiatorsystem

109

Per-Olof Nylund

Om sjuka hus och alternativ ventilation

115

Sven Sjöstedt

Rationell ventilation

127

Håkan Gillbro

Systemfel i klimatbehandling

137

Torkel Andersson

HansLönn

Energieffektivisering med 30% -

147

en fråga om att bryta isen

Torsten Grennberg

Konkurrens ger hälsosammare och

155

billigare byggnadsverk - när den sätts

in på rätt ställe