Pressrelease

 

HUSDOKTORN GÅR RONDEN – en bok om sjuka hus

och drabbade människor

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Av professor tekn dr Christer Harrysson, Falkenberg

Tfn/fax 0346-831 40, 070-243 11 39, e-post byggochenergiteknik@swipnet.se

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

”Småhusbranschen är infekterad. Inte bara av fukt och mögel, utan framförallt av fusk och mygel”.

Så skriver Christer Harrysson, professor i byggteknik vid Örebro universitet, i sin nyutkomna bok ”HUSDOKTORN GÅR RONDEN – en bok om sjuka hus och drabbade människor”, som kom från trycket i juli 2006.

Harrysson är en orädd debattör, som gjort sig känd i media som ”de sjuka husens fiende nummer ett”. Han debatterar gärna offentligt och står oftast på de svagas sida i kampen mot etablissemanget.

I boken, som innehåller ett 40-tal kapitel om olika praktikfall, utredningar och debattinlägg, riktar han den kritiska udden mot slarviga husföretag och entreprenörer, mot mäklare som hellre tänker på snabba klipp än på kundens bästa, mot partiska och slarviga besiktningsmän, förorenande luftvärme och dyrbar golvvärme, skattesubventionerad energi- och kostnadsslösande fjärrvärme och mycket annat. ”Självuppvärmda hus”, glättade huskataloger, mögelhundar och media får sin beskärda del av kritiken.

I en lång rad skadefall belyser han ”den lilla människans” ibland hopplösa kamp för att få rätt mot företag och makthavare. En del av fallen har gått till domstol, andra har lösts genom medling eller med stöd av medial uppmärksamhet. För privatpersoner kan det vara psykiskt betungande samt en lika tidsödande som kostnadskrävande sak att processa mot t ex ett husföretag eller besiktningsmän.

Harrysson har tre syften med sin bok: Att väcka debatt, att informera och att utbilda husköpare och husägare till kritiskt tänkande. I rollen som husdoktor ger han goda råd till dem som planerar att bygga småhus, köpa begagnat eller funderar på att bygga om. Som en röd tråd genom boken löper rådet att välja opartiska rådgivare och besiktningsmän, som inte går i mäklarnas eller byggföretagens ledband utan genomför sina uppdrag med kundens/husköparens bästa för ögonen.

Bygghusbranschen måste förnyas och gamla kunskaper tillvaratas, hävdar Harrysson. Om vi använder känd kunskap i ökad utsträckning behöver vi inte så ofta säga ”det var bättre förr”. Han anser att vi idag lever i ett Lort-Sverige som är farligare än när författaren Lubbe Nordström berättade om bostadssituationen i landet i slutet av 1930-talet. ”Skillnaden mellan då och nu är att vi idag inte ser skiten, men känner av den i form av astma och allergier”, säger han.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Harrysson är bosatt i Falkenberg, där han sedan 1981 äger och driver den rådgivande ingenjörsfirman Bygg- och Energiteknik. 1992 utnämndes han till professor i byggteknologi vid Arkitekthögskolen i Oslo. Vid nyår 2004 tillträdde han som den förste professorn i ämnet byggteknik vid Örebro universitet.