Artiklar Villa & Fritid

Grundlig besiktning a och o vid husköp, (Villa & Fritid nr 7, 2001)

Golvvärme - Komfort som har sitt pris, (Villa & Fritid nr 8, 2001)

Fuktdrabbade utlämnas, (Villa & Fritid nr 3, 2002)

Krasshet kring dagens husaffärer, (Villa & Fritid nr 9, 2002)

Källarfukt - Vanligaste husproblemet, (Villa & Fritid nr 7, 2003)

Energibesparing genom tilläggsisolering av vindsbjälklaget, (Villa & Fritid nr 1, 2004)

Dålig inomhusluft kan bero på husets värme/ventilationssystem, (Villa & Fritid nr 2, 2004)

Golvvärme eller vattenelement vid nybyggnation?, (Villa & Fritid nr 3, 2004)

Vilka väggar är bärande?, (Villa & Fritid nr 5, 2004)