Träbyggnadsteknik · Bygg- och installationssystemutveckling · Energiprojekt · Konstruktionsberäkningar<
Typgodkännande och tillverkningskontroll · Tekniska exportfrågor · Skadeutredningar

Adress
Sommarvägen 13
311 42 Falkenberg
Telefon
0346-831 40
070-243 11 39
Telefax
0346-831 40
Bankgiro
5059-6857
Bank
Handelsbanken
E-post
christer.harrysson@byggochenergiteknik.se