Problem med innemiljön?

Fukt -Mögel - Föroreningar i luften

Partiklar - Emissioner

Joner - Buller

Elektriska och magnetiska fält

 

Vår uppgift är att åstadkomma sund innemiljö och effektiv energianvändning.

 

OBS! Ny e-postadress OBS!

christer.harrysson@byggochenergiteknik.se

 

Du kan få upp till 80 %

av utredningskostnaderna betalda.

Kontakta oss, så får Du veta mer!